[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


13
Okunma
22608
Cevap
3
Soru :

Türemiş fiil örnekleri

Türemiş fiillerle ilgili cümle 20 tane örnek lütfen ödevim var.
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 2015-04-24 18:11:43
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


152015-05-23 15:52:01 #
Cevap : Markete uğradıktan sonra eve doğru yöneldi.

Okula gelince çok rahatladım.

Çocuğunu görünce duygulandı.

Çocuk etrafına bakındı.

Adamın eli kanıyordu.

Havuzun içini temizledim.
0 kişi beğendi
102015-05-01 21:16:09 #
Cevap : Türemiş Fiillere Örnekler
İsim veya fiil kökleriyle yansımalardan yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir. Bunlara fiil gövdesi (tabanı) denir.
Ben-imse-mek
açık-la-mak
mor-ar-mak
av-la-mak
ince-l-mek
çat-la-mak
pat-la-mak
gür-le-mek
şırıl-da-mak
hav-la-mak
me-le-mek
fısıl-da-mak
kov-ala-mak
baş-la-t-mak
uç-ur-mak
yat-ı-ş-mak
ak-ı-t-mak
düş-ü-r-mek
sev-in-mek

Türemiş fiilller ikiye ayrılır:
a)İsim soyu kelimelerden türetilen fiiller 
b)Fiil kök ve gövdelerinden türetilen fiiller

a)İsim Soyu Köklerden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları Şunlardır:
e-i-a(l): 
az-al-mak
düz-el-mek
kör-el-mek
doğru-l-mak
sivri-l-mek
eğri-l-mek
dar-al-ma

Not: Bu ek "k" ile biten kelimelere gelince "k" düşer: 

küçü(k)-l-mek
alça(k)-l-mak
yükse(k)-l-mek

-la/-le: 
ot-la-mak
yem-le-mek
baş-la-mak
yavru-la-mak
tek-rar-la-mak
bayat-la-mak
tuz-la-mak
zayıf-la-mak
bağış-la-mak

Not: Bu ekle ünlemlerden 

üf-le-mek
of-la-mak
gür-le-mek
şar-la-mak
zır-la-mak
hav-la-mak
hor-la-mak

-laş/-leş: 
haber-leş-me
mektup-laş-mak
güzel-leş-mek
iyi-leş-mek
ağır-laş-mak

-ar/-er/-r: 
baş-ar-mak
mor-ar-mak
kara-r-mak
eş(yaş)-er-mek
gö(gök)er-mek
boz-ar-mak

-a/-e: 
yaş-a-mak
kan-a-mak
tün-e-mek
uz-a-mak
oyn-a-mak

-sa/-se: 
benim-se-mek
su-sa-mak
garip-se-mek

-da/-de:
Ses taklidi için kullanılan kelimelerden: 
gümbür-de-mek
takır-da-mak
hırıl-da-mak
inil-de-mek
şırıl-da-mak
uğul-da-mak

-kir (-kır/-kur/-kür):
Yansımalardan fiil türetir: 
püs-kür-mek
hay-kır-mak
fış-kır-mak
hıç-kır-mak

b) Fiilden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları:
-(a)la/-(e)le:
eş-ele-mek
kov-ala-mak

-(i):
sür-ü-mek
kaz-ı-mak

-(i)l:
dik-il-mek
yak-ıl-mak
üz-ül-mak

-(i)n:
sil-in-mek
kaç-ın-mak
gör-ün-mek

-(i)ş:
gir-iş-mek
kız-ış-mak
böl-üş-mek

-(i)t:
eri-t-mek
oyna-t-mak
yürü-t-mek

-d(i)r:
çiz-dir-mek
yaz-dır-mak
ör-dür-mek
aç-tır-mak
kes-tir-mek
0 kişi beğendi
-272016-04-25 18:38:02 #
Cevap : havuzun içini sexi kadınlar temizledi
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Çözüldü türemiş kelime


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin