[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


6
Okunma
975
Cevap
1
Soru :

Türkçe konuları kısaca anlatımı

türkçe
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
24 yıl önce # Cevap : Konular bunlar tek tek arama yaptırman lazım sitemiz de:

» Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam


Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler


Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler (Vecizeler)
Yansıma Sözcükler
İkilemeler

» Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Doğrudan ve Dolaylı Anlatım


Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Açıklama İlişkili Cümleler
Tanım Cümleleri
İçerik (Konu) Cümleleri
Üslup (Biçem) Cümleleri
Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
Aşamalı Durum Bildiren Cümleler


 Cümle Yorumlama

Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri

Tanım Cümleleri
Öneri (Teklif) Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri
Öz Eleştiri Cümleleri
Uyarı Cümleleri
Tasarı Cümleleri
Tahmin Cümleleri
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Abartma Cümleleri
İkilem Cümleleri
Cümleye Hakim Olan Duygular

Yakınma Cümleleri
Hayıflanma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri
Sitem Cümleleri
Ön Yargı Cümleleri
Şaşırma Cümleleri
Özlem Cümleleri
Sevinç Cümleleri
Üzüntü Cümleleri
Endişe Cümleleri
Küçümseme Cümleleri
Azımsama Cümleleri
Beklenti Cümleleri
Yadsıma (İnkar) Cümleleri» Parçada Anlam


Anlatım Biçimleri

Betimleme
Öyküleme
Açıklama
Tartışma


Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Benzetme


Anlatım Özellikleri

Doğallık
Akıcılık
Yoğunluk
Tutarlılık
Açıklık
Özgünlük
Özlülük
Kalıcılık


Anlatıcı Türleri

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
Paragrafın Anlam Yönü

Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafın Konusu
Paragrafın Başlığı
Paragrafın Anahtar Kelimesi
Paragrafta Soru
Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
Paragrafta Duygular
Paragrafta Duyular
Paragrafta Karakter
 Paragrafın Yapı Yönü

Paragrafın Bölümleri

Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü


Paragraf Oluşturma
Paragraf Tamamlama
Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Cümlelerin Yerini Değiştirme
Tablo ve Grafik İnceleme, Görselleri Yorumlama

Tablo İnceleme
Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama» Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Sayıların Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
“de/da” Bağlacının Yazımı
“ki” Bağlacının Yazımı
“mi” Soru Ekinin Yazımı
Pekiştirmelerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
Noktalama İşaretleri

Nokta (.)
Virgül (,)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül(;)
Üç Nokta (…)
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (” “)
Kesme İşareti (‘)
Yay Ayraç (( ))
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)» Dil Bilgisi
» Fiiller (Eylemler)

Anlamlarına Göre Fiiller

İş (Kılış) Fiilleri
Durum Fiilleri
Oluş Fiilleri


Yapılarına Göre Fiiller

Basit Fiiller
Türemiş Fiiller
Birleşik Fiiller

Kurallı Birleşik Fiiller

Yeterlik Fiili
Tezlik Fiili
Sürerlik Fiili
Yaklaşma Fiili


Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller
Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller
Fiil Çekimi

Fiillerde Kip

Haber (Bildirme) Kipleri

Bilinen (-di’li) Geçmiş Zaman
Öğrenilen (-miş’li) Geçmiş Zaman
Şimdiki Zaman
Gelecek Zaman
Geniş Zaman


Dilek (İsteme) Kipleri

Gereklilik Kipi
Şart (Koşul) Kipi
İstek Kipi
Emir Kipi
Fiillerde Kişi
Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde Soru


Birleşik Zamanlı Fiiller
Fiillerde Anlam Kayması
Ek Fiil (Ek Eylem)

» Zarf (Belirteç)

Durum (Hâl) Zarfı
Zaman Zarfı
Yer Yön Zarfı
Miktar (Ölçü) Zarfı
Soru Zarfı
Zarflarda Pekiştirme

 
» Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)
Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Konuşturma (İntak)
Düz Yazı Türleri

Masal
Hikaye (Öykü)
Roman
Anı (Hatıra)
Günlük (Günce)
Gezi Yazısı
Tiyatro
Biyografi
Otobiyografi
Deneme
Makale
Sohbet (Söyleşi)
Röportaj
Fıkra
Mektup
Dilekçe


0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık türkçe


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin