[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


21
Okunma
26588
Cevap
4
Soru :

Saf (Öz) Şiir Örnekleri

Saf (Öz) Şiir Nedir Örnekleri
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 yıl önce
1 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
103 yıl önce # Cevap : Merdiven
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...
 
Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
 
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
 
Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
Ahmet Haşim

Merdiven Şiiri İncelemesi

Ölçü :  Şiir aruz ölçüsü ile yazılmış bir şiirdir.
Uyak – Redif : ( abb / cc / ddd / ee ) Her birimde uyak yapılmıştır.
İmge : Şiirde imgelere yer verilmiştir. Merdiven , güneş rengi bir yığın yaprak
Söz Sanatı : İnsan hayatı merdivene benzetilerek biçimlendirilmiştir.
 
Merdiven, sembolik şiiri çok iyi yansıtan bir şiir örneğidir. Öz şiirde ,şiirle mûsikînin iç içe olduğu görülür.Saf şiir , karışık, anlamın âhenkle mükemmel bir kaynaşımıdır.

Şiirdeki ahenk kulağımıza hoş gelirken, kelimelerle de gözümüzün önünde bir tablo çizilmiştir. Hâşim, şiirde mûsikî ve resme önem veren bir sanatçıdır. Şiirde mânâdan ziyade kelimelerin söyleyiş özelliğine yönelir. Çünkü O, sözün mananın zarfı olduğu ve şiirin sözden ziyade mûsikîye yakın olduğu görüşündedir.
0 kişi beğendi
03 yıl önce # Cevap : SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli,
Günlerce siyâh ufka bakar gözleri nemli.
 
Bîçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayâtın ne de son mâtemidir bu!
Dünyâda sevilmiş ve seven nâfile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
Yahya Kemal Beyatlı

Sessiz Gemi Şiirinin İncelemesi
Ölçü :  Şiir aruz ölçüsü ile yazılmış bir şiirdir.
Uyak – Redif : ( aa bb cc dd …. ) Divan şiirindeki beyit bütünlüğüne uygun ard arda gelen iki dize birbiri arasında uyaklı
İmge : Şiirde imgelere yer verilmiştir. Gemi , liman , demir almak gibi imgeler vardır.
Söz Sanatı : Bu siirde ağırlıklı olarak YAYGIN ISTIARE (Teşbih-i temsîlî) dediğimiz sanatin kullanildiğini söylemek mümkündür. Meçhûle giden bir gemi gibi tabut : yalnızca benzetilen kullanılarak yapılmış benzeyen söylenmemiş.
(YAYGIN ISTIARE: Benzetmenin temel ögelerinden yalniz biriyle, çok sayida benzerlikleri siralayarak yapilan istiaredir. Sessiz Gemi ruh söylenmemis (benzeyen), Benzetilen yani gemi söylenmistir.)

Sessiz gemi , sembolik şiiri çok iyi yansıtan bir şiir örneğidir.Güçlü bir ses ve ahenk uyumu vardır.  Okurken güçlü  bir ritim size eslik eder. Bu da şiirin müzikal bir yönünün olduğunu gösterir.
0 kişi beğendi
-13 yıl önce # Cevap : Mohaç Türküsü
Bizdik o hücumun bütün aşkıyle kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
 
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!
 
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
 
Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visale!
 
Dünyaya veda ettik, atıldık doludizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!
 
Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;
Allaha giden yolda meleklerle karıştık.
 
Geçtik hepimiz dörtnala cennet kapısından;
Gördük ebedi cedleri bir anda yakından!
 
Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber.
 
Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden
Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden!
Yahya Kemal Beyatlı0 kişi beğendi
-23 yıl önce # Cevap : Gece

Titreyen ellerimle penceremi
Actim afaki leyle karsi... Yine
Gecenin gölgeden manazirina
Imtizac eylemis nücumü bahar...
 
Sihri eb`at icinde simdi gümüs
Bir sehap andiran miyah uyumus..
Kalbi seydayi leyl olan rüzgar
Esiyor gölgelerde velvelekar...
 
Ah o bir aski bi-tenahi mi
Geceden, tudei manazirdan
Yükselen rasei humarü buhar?
 
Sanki hulyayi vasla müstagrak
Sebi bir itri hisle doldurarak
Dolasan, titresen kadinlardi...
 
Sanki bir savti gaibü mühtez
Kalbe bir aski bi-vefa yetmez
'Seviniz, muttasil sevin!' derdi
Ahmet Haşim
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Çözüldü şiir inceleme


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin