[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


0
Okunma
672
Cevap
3
Soru :

Osmanlı hangi faktör etkisiyle yıkılma döneme girdi?

Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Açık
Tarih: 2 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


02 yıl önce # Cevap : 1. Tahta Çıkan Şehzadelerin Yetersizliği
2. Sık Sık Padişah Değişikliği
3. Kapitülasyonlar
4. Yeniçeriler
5. Saray Kadınları:Saray kadınlarının yönetime karışmalarıda Osmanlının çöküşünü hızlandıran nedenler arasındadır.Bunun en büyük örneği Mahpeyker Kösem Sultandır Bir dönem naibelik makamına kadar yükselip devleti idare etmiştir.
6. Çok Uluslu Toplum Yapısı
7. Tımar Sisteminin Bozulması

yardımcı olduysam ne mutlu bana 

0 kişi beğendi
02 yıl önce # Cevap : DAĞILMA DÖNEMİ (1792 - 1922)
DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :
 III. Selim (1789 - 1807)
 IV. Mustafa (1807 - 1808)
 II. Mahmut (1808 - 1839)
 Sultan Abdülmecid (1839 - 1861)
 Sultan Abdülaziz (1861 - 1876)
 V. Murat (1876)
 II. Abdülhamit (1876 - 1909)
 V. Mehmet Reşat (1909 - 1918)
 VI. Mehmet Vahdettin(1918 - 1922)
 XIX. Yüzyıl Devletler Tablosu :
 Osmanlı Devleti'nde, 18. Yy.'da bütün çabalara rağmen devletin çöküşü önlenememiş, gerek içteki çöküntü, gerekse dışta alınan mağlubiyetler ve büyük toprak kayıpları yüzünden Osmanlı Devleti kendi ayakları üzerinde duramayacak kadar güçsüzleşmiştir. Büyük devletler arasında ki sürtüşmeler ve rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışmış, yani denge politikası izlemiştir. 19.y.y.'ın sonlarına kadar İngiltere, 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra Almanya ile yakınlaşmaya girmiştir.
 İngiltere'nin bu yüzyıldaki politikası sömürgelerine giden yoların güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçla özellikle Doğu Akdeniz'de zayıf bir Osmanlı Devleti işine geldiğinden Osmanlı'yı Berlin Antlaşmasına kadar desteklemiştir. Bu tarihten sonra Osmanlı - Almanya yakınlaşması meydana gelince Osmanlı'yı parçalamaya yönelik bir politika takip etmiştir.
 İngiltere ile rekabet halinde olan Fransa ise Rusya ve özellikle Almanya karşısında İngiltere ile beraber hareket etmektedir.
 Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya , hasta adam olarak gördüğü Osmanlı'nın mirasını paylaşmayı düşünmektedir.
 Almanya ise Prusya krallığı etrafında 1870'de siyasi birliğini tamamlamış, güçlü ve sanayileşmiş bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmesi aralarında rekabete yol açmıştır.
 Piyomento Krallığı etrafında siyasi birliğini tamamlayan İtalya sömürge arayışı içindedir.
 Avusturya ise, Balkanlar'ı ele geçirmek ve Doğu Akdeniz'de yeni çıkarlar elde etmek istemektedir.
 DAĞILMA DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
 Napolyon'un Mısır'ı İşgali (1798 - 1801)
 Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan İhtilal Savaşları'nda büyük başarı kazanan napolyon, İngiltere'nin Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek amacıyla 1798'de Mısır'ı İşgal etmiştir. Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'dan yardım istemiştir. Fransız donanması Mısır önlerinde İngilizler tarafından yakılmıştır. Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak isteyen Napolyon, Akka Kalesi'ni kuşatmışsa da Cezzar Ahmet Paşa yönetimindeki Nizam-ı Cedit orduları karşısında ilk mağlubiyetini almıştır. 1801 El-Ariş Antlaşması'nı imzalayan Fransa Mısır'dan çekilmiştir.
 Not-1 : Osmanlı - Fransız ilişkileri bu olayla ilk kez bozulmuş, fakat 1804 Sırp İsyanı'ndan sonra tekrar düzelmiştir.
 Not-2 : Osmanlı denge politikası izlemeye başlamıştır.
 Not-3 : Rus donanması ilk kez boğazlardan serbestçe geçmiştir.
 Not-4 : Fransa Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kaybetmiştir.
0 kişi beğendi
03 ay önce # Cevap : Fransız İhtilali (1789-1799) nedeniyle yıkılma dönemine girmiştir.
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık Osmanlı imp


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin