[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


2
Okunma
833
Cevap
1
Soru :

Namık KEMAL Hırraname şiirinin incelenmesi. ( Çok Acil Performans ödevi.)

ACİL...!
Bölüm: Edebiyat
Durum: Açık
Tarih: 3 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


05 ay önce # Cevap : Nâmık Kemal'in edebiyat ve düşünce dünyamıza yaptığı hizmetlerden biri, tıpkı çağdaşı Şinasi gibi, bazı yeni veya anlamı geliştirilmiş politik, hukukî, ideoloji, kültürel ve edebî kavramı ("millet, hürriyet, vatan, menfaat, uhuvvet, tasarruf, ecdâda hürmet, aileye muhabbet, hükümet, matbuat, vicdan, hamiyet vs.) kullan masıdır.
Ancak, onun eserlerinde en çok üzerinde durulan kavramlar, "vatan" ve "hürriyet"tir. Zaten, daha sonraları Nâmık Kemal, "vatan ve hürriyet şairi" olarak anılmıştır. Tabiî ki, "vatan" kelimesini, "bir insanın doğum yeri" veya "üzerinde insan bulunan yer" anlamının dışmda, modem anlamda ("uğruna ölünecek kadar çok sevilen yer, bir karış toprağı için milletçe ölünebilecek gerçek bir sevgili" anlammda) edebiyatımızda ilk defa kullanan o değildir. Nâmık Kemal'den önce Tercümân-ı Ahvâlde yazı yazan Mehmet Şerif Efendi, vatan kavramını, Nâmık Kemal'in kullandığı anlamda kullanmıştır. Ancak, Türkçe'de "vatan edebiyatı" meydana getiren ilk kişi, Nâmık Kemal'dir.1 Ayrıca o, ilk "Vatan" makalesini kaleme alan, ilk "Vatan Şarkısı"nı söyleyen ve ilk "Vatan" piyesini yazandır. O her edebî türde ve kalem oynattığı her alanda bu kavram üzerinde durmasıyla bir ilktir. Onu gelecek nesillere tanıtan, onun bu kavramın edebiyatım yapmasıdır. Ondaki vatan sevgisi ve vatan edebiyatı, Nihat Sami Banarlı'nın deyişiyle, "tam bir feveran halindedir".2 Nâmık Kemal'in vatanseverliği, onun edebiyatının ve düşünce dünyasının güçlü yönlerinden biri olduğu gibi onu bu hususlarda keskinleştirdiği için sanatının zaafını da teşkil eder. Eserlerindeki insan değerlendirmelerinde onu keskinleştirir, acımasızlaştırır. Tanpınar, ondaki bu vatanperverliğin onun hem zaafı hem de kuvveti olduğu düşüncesindedir.
0 kişi beğendi

Benzer SorularHareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin