[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


31
Okunma
574
Cevap
3
Soru :

Milli kültür öğeleri

milli kültür öğeleri
Bölüm: Toplum
Durum: Açık
Tarih: 2 yıl önce
2 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


302 yıl önce # Cevap : MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİ 1. DİL: 2. DİN: 3. GELENEK VE GÖRENEK: 4. SANAT: 5.DÜNYA GÖRÜŞÜ: 6. TARİH:
Başarılar....

2 kişi beğendi
162 yıl önce # Cevap : 1. DİL:

Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil, onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını ve mantığını ortaya koyar.


2. DİN:

Kültür unsurları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa eski devirlerde yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Dinin milletler üzerindeki hakimiyeti, imparatorluklardan millî topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir. Milliyetçilik çağında milletler imparatorluklardan kopunca dinin fonksiyonu da azalmıştır. Dinin bir millet içerisindeki kültüre etkisi ve kültürün diğer unsurlarının oluşması ve değişmesindeki rolü ise devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve törenlerimiz bunun açık örnekleri olarak dikkati çekmektedir.


3. GELENEK VE GÖRENEK:

Bunlar bir milletin yazılı olmayan veya hepsi yazılı olmayan kanunlarıdır. Yazılı kanunların çoğu gelenek ve göreneklere göre düzenlenmiştir. Kanun, insanın toplum içerisindeki davranışlarını düzenler. İnsanlar bu düzeni asırlar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Fakat günümüzde bile yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Bunlar toplum düzeninin hâlâ gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar. Aslında kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı kanunlarla tanzim etmek mümkün değildir. Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları tayin etmektedir. Oysa insanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak vs.. Bu davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar dğil gelenek ve görenekler tayin eder.


4. SANAT:

Sanat, bir millet diğer milletlerden ayıran, bir millete has duygu ve zevklerin aaaahürü ve şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır. İnsanoğlu barınır, beslenir, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bunları yaparken oyalanmak, ruhunu okşamak, güzeli yakalamak, yeni güzellikler ortaya koymak ister. Bunun sonucunda sanat eseri ortaya çıkar. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz, ses , mekan, renk ışık zevk ve anlayışı farklıdır. Demek ki sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bur kültür unsuru edebiyat, resim, mimarı, heykel vb... gibi kollara ayrılır. 


5. DÜNYA GÖRÜŞÜ:

Dünya görüşü bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum, zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik, kahramanlık, aşk , madde, namus, temizlik, ahlak, ölüm, eğlence vs. Gibi hayat hadiseleri ve kavramları her millette değişik davranışlarla karşılanır.


6. TARİH:

Milleti, dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih, bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir, fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nere-den gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak, o milletin hayatında önemli bir yer tutar.
1 kişi beğendi
2 yıl önce Başarılar...
02 yıl önce # Cevap : Milli kültürümüz bizim için çok önemlidir ve bizi tanımlayan değerler bütünüdür. Milli kültürü oluşturan 5 öge aşağıdaki gibidir:

1. Dil : Dil bir milletin dünyayı algılayış şeklinden oluşan ve kültür ögelerinin aslında oluşmasını sağlayan bir ögedir. Bir milletin dili ona hastır ve çok önemlidir.

2. Din: Milletler için yıllar boyunca öne çıkmış ve milletin davranış, söz şekillerini dine göre oluşmuştur. Aslında din diğer kültür ögelerine şekil vermiştir. Dilimizdeki dinle ilgili sözcükler, hat sanatı gibi sanatlar buna örnek verilebilir.

3. Gelenek ve görenekler: Bir milletin yazılı olmayan kurallarından oluşur. Toplumun davranışlarını düzenler. Kültürün önemli bir parçasıdır.

4. Sanat: Sanat bir millete has duygu, zevk ve düşüncelerin bir yansıması olduğu için o milletin kültür ögelerindendir.

5. Tarih: Tarih bir millete mahsus, onun yıllar boyunca hareketleri, yürüyüşü ve aldığı duruşudur. Tarih bir milleti tanımlayan ve birleştiren bir unsurdur.
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık Kültür


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin