[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


13
Okunma
8010
Cevap
4
Soru :

Kavimler göçü siyasi dini sonucu

Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
294 yıl önce # Cevap : Beş tane dini sonucu vardır. Bunlar;
1. Kontrol edilemeyen topraklar üzerinde Katolik kilisesi misyonler çalışmalarını hızlandırdı.
2. Kilise ve papalık güçlendi, skolastik düşünce önem Kazandı.
3. İspanya Müslümanların eline geçti. 
4. Alman Krallığı ve Papaltk birleşerek, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu'nu kurdular. 
5. Derebeylik (Feodalite) düzeni kurulup yaygınlaştı. Feodalitede dinin kilisenin etkisi büyüktür.

NOT:
*Katolik mezhebinin merkezi Roma, dini lideri Vatianda'ki Papalık'tır. 
*Katolik dünyasında Latin etkisi görülür. İncil, edebiyat ve bilim dili Latincedir. 
*Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul, dini lideri Fener Patriği'dir. 
*İbadet Grekçe yapılır ve daha özgür bir ortam vardır. 
*Patrikhane, Papalık gibi siyasi otorite üzerine egemen olamamıştır. 
*Hristiyanlık'ta ortaya çıkan diğer mezhepler Monoizm, Arianizm ve Nasturianizm'dir.

Sunum İçeriği

1 kişi beğendi
264 yıl önce # Cevap : Kavimler Göçünün Siyasi Sonuçları İse;
1. Avrupa büyük bir kargaşa içinde kaldı. 
2. Roma Imparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere parçalandı. 
3. Batı Roma 476'da, Doğu ise 1453'de yıkıldı. 
4. Bu siyasi ayrılık, Hıristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayırdı. 
5.  Avrupa halklarının birbirleriyle kaynaşmasıyla bugünkü Avrupa ulusları oluşmaya başladı. 
6. Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı. 
7. Alman Krallığı ve Papaltk birleşerek, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu'nu kurdular.
1 kişi beğendi
74 yıl önce # Cevap : Beste dini sonuçlarına çok sağlam bir cevap vermiş ilaveten;
1. Avrupa’daki otorite boşluğundan yararlanan kilise ve Papalık, tüm Ortaçağ boyunca siyasal gücü elinde tutmuştur.
2. Katolik kilisesi, misyonerler aracılığıyla, Batı Roma İmparatorluğu toprakları üzerinde kurulan krallıkları hıristiyanlaştırarak dinlerini yayma fırsatı buldu.
0 kişi beğendi
24 yıl önce # Cevap : Siyasi Sonuçlar:
a. Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.
b. Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.
c. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
ç. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.
d. Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
e. Milletlerin ortaya çıkmasındaki katkıları çok fazla olmuştur.
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık Dini


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin