[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


7
Okunma
1253
Cevap
3
Soru :

Doğal bir çevrede neler vardır

Örnekler istiyorum. Doğal çevreyi neler oluşturur. Doğal çevre nedir?
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
33 yıl önce # Cevap : İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar. Yani dağlr, denizler, göller, ormanlar, tepeler, dereler, akarsular, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar yani insanın etki etmediği herşey. 

Örneğin; tarla doğal bir çevre değildir. Ama çiçek dolu bir yamaç doğal çevredir. Baraj doğal çevre değildir ama göller doğal çevredir. Yüksek binalar doğal çevre değildir ama dağlar doğal çevredir.

Doğal çevreyi oluşturan 4 tane ortam vardır bunlar;
1. Atmosfer
2. Litosfer
3. Hidrosfer
4. Biyosfer

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
33 yıl önce # Cevap : Doğal bir çevrede, Ağaçlar, Göller, Denizler, Çiçekler ve Hayvalar, dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, ırmaklar vardır.
0 kişi beğendi
23 yıl önce # Cevap : Doğal çevre nedir?
İnsanların sürekli yaşadıkları, insanların diğer canlılarla karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmakların bulunduğu çevreye doğal çevre denilmektedir. Ekosistem'de, bir alandaki canlı organizmalar ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir. Doğal çevre ekosistemin temel bileşenlerinden biridir.

Ekosistem'in temel bileşenleri nelerdir?
1- Üreticiler (Ototroflar)
2- Tüketiciler (Hetotroflar)
3- Ayrıştırıcılar (Saprofitler)
4- Doğal çevre

Ekoloji nedir?
Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir.

Doğal çevre kirliliğinin sınıflandırılması
Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında doğal çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:
1- Fiziksel Kirlenme
2- Kimyasal Kirlenme
3- Biyolojik Kirlenme

Doğal çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir?
1- Hızlı nüfus artışı,
2- Plansız kentleşme,
3- Plansız endüstrileşme,
4- Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.

Doğal çevre kirliliğinin çeşitleri nelerdir?
1- Hava Kirliliği
2- Su Kirliliği
3- Toprak Kirliliği

Doğal çevrede sosyal yaşam
İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam.
Doğal çevre olmasaydı sosyal yaşam olmazdı. Sosyal yaşamın devam edebilmesi için doğal çevrenin temiz ve düzenli bir şekilde işlemesi gerekir. Örneğin; insanların sağlıklı bir hayatı olması konusunda doğal çevrenin önemli bir yeri vardır.

Doğal çevrenin sosyal üzerindeki etkileri
Doğal çevre sakinlerinden ağaçlar aldığımız oksijeni büyük bir oranda artırdığı için, çevreyi yeşillik yönünden zenginleştirmemiz gerekir. Doğayı temiz tutup çevreyi kirleten etkenleri ortadan kaldırmalıyız. Ve bunun gibi doğayı koruyacak davranışlarda bulursak; sosyal hayatımızda önemli bir yeri olan doğayı korumuş oluruz. Doğal çevrede sosyal yaşama örnek davranışlar; yeşillik yerlerde piknik, orman ve uygun yerlerde yürüyüş, kırlarda oyun oynamak bunlardan bazılarıdır.

Çevre faktörü (Ekolojik Faktör) nedir?
Canlı varlıkların yaşamlarının en az bir döneminde onları etkileyen fiziksel, kimyasal veya biyolojik çevre elemanlarının her birine çevre faktörü veya ekolojik faktör denir.

Ekolojik faktörler nelerdir?
1- Klimatik faktörler: Işık, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış vb...
2- Fizyografik faktörler: Enlem, boylam, yükselti, bakı, yeryüzü şekli vb...
3- Edafik faktörler: Toprak özellikleri.
4- Biyotik faktörler: Bitki, hayvan, insan, mikroorganizmalar.

Sözlükte doğal çevre ne anlama gelmektedir?
İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre.


0 kişi beğendi

Benzer SorularHareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin