[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


6
Okunma
2145
Cevap
2
Soru :

Bir konu hakkında denence yazmak:?

herhangibirkonu hakkında olabilir
Bölüm: Bilgisayar
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
43 yıl önce # Cevap : Denence yani Hipotez, yeni gözlenen bir olgu veya olayın ya da karşılaşılan bir problemin, daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş, ancak doğruluğu henüz sınanmamış bir ifadesidir. Bir başka deyişle denenceler, denenmeye ve doğru ya da yanlışlığı kanıtlanmaya muhtaç genelleme veya önermelerdir. 

Bir denence hazırlamak için bir konu hakkında gözlem yapmamız lazım. Mesela kuşlar, kediler olabilir. Pamukta fasülye, nohut yetiştirme olabilir.

Örnek Denence: 

Örnek denence: Çimlenme için ışık gerekli değildir.
 
Örnek tahmin: Çimlenme için ışık gerekli değilse karanlıkta çimlenme gerçekleşir.
 
Sınama: Bir patates iki eşit parçaya bölünür. Kesik yüzeyler nemli kâğıt havluyla temas edecek şekilde bir kabın içinde bırakılır. Parçalardan biri ışık alan bir yere, diğeri karanlık bir ortama konur. Çimlenme oluncaya kadar beklenir. Kâğıt havlunun nemini kaybetmemesi sağlanır. Beş gün sonra patateslerin çimlenip çimlenmediği kontrol edilir.
 
Sonuç: Patatesler karanlıkta çimlenmiştir. Denence desteklenmiştir.
 
Başka bir denence çalışması:
Sınıfın perdeleri kapatılıp karanlık olması sağlanır. Sonra lamba yakılıp sınıf aydınlatılır. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine nasıl dönüştürüldüğü sorulur. Ampulün çalışma mekanizmasının bilimsel temellere dayandığı fark ettirilir. Daha sonra öğrenciler “Ampul yaşantımızı nasıl kolaylaştırmıştır?” sorusu üzerinde düşünürler. Düşüncelerini sınıfla paylaşırlar.

Sunum İçeriği

Denence (Hipotez)“…gözlemlenen olaylar ya da olay kümeleri arasında henüz kesinlikle kanıtlanmış olmayan, ancak kanıtlanması olası görülen ilişkileri anlatan bir önermedir”Kaynak: Güven, 2001, s. 41 DenencelerAmpirik gerçeklik hakkında geçici bir ifadeAraştırmada test edilen önermeAraştırma hipoteziBoş hipotezİki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ifade eden önermeDenencenin gerçeği açıklayıp açıklamadığı araştırma sonunda ortaya çıkarAksiyom/postüla: Doğruluğu hemen herkesçe kabul edilen savVarsayım: Araştırma sırasında doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önerme İyi Bir Denencenin ÖzellikleriYalın olmalıSağlam bir mantığa dayanmalıKullanılan kavramlar açıkça tanımlanmalıDeneyle elde edilebilen anlamları olmalıKurama dayanmalıSınama teknikleriyle bağı kurulmalıGerçeklenmeye açık olmalıYanlışlanması olanaksız iddialar içermemeliBir gereksinmeden kaynaklanmalıYeni bilgi üretmeliKaynak: Güven, 2001, s. 45-58 Denence ÖrnekleriBir toplumda fakirlik oranı arttıkça evsizlerin oranı da artarGelir arttıkça vergi kaçırma riski de artarGelir arttıkça hırsızlık riski azalırEğitim düzeyi azaldıkça gelir düzeyi de azalırGelir arttıkça siyasi muhafazakarlık artarKentlerde hırsızlık varoşlardakinden daha yüksektir
0 kişi beğendi
13 yıl önce # Cevap : Denence Örnekleri:
1. İnsanlar ödüllendirildiklerinde daha çabuk öğrenirler
2. Kurbağalar, ağız yutak solunumu yoluyla oksijen ihtiyacını karşılar
3. Ekonomik kriz dönemlerinde evlilikler azalır
4. Sigara kansere neden olur
5. Uygun ışık okuma hızını artırır

Sunum İçeriği

Deniz İspirliSosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri1 Sunum AkışıBilimsel Araştırmada Hipotezin YeriHipotezin TanımıHipotezlerin KaynaklarıHipotezlerin ÖzellikleriHipotez TürleriHipotezlerde Hata KaynaklarıHipotezler ve Test Varsayımları2 BİLİMSEL YÖNTEMBilimsel YöntemBilimsel Düşünme YöntemiBilimsel Araştırma YöntemiOlaylara DayanmaTarafsızlıkDogmatizmi ReddetmeEleştiriye açık olmaYanılma olasılığını kabul etmeSorunu belirlemeGözlemHipotez kurmaHipotezi test etmeTeori ve genel kanunlara ulaşmaAnlamAnlam(Araştırmaya dayanır)(Akla dayanır)3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility Bilimsel YöntemEylemsel işlemlerGözlemDeneyÖlçmeDüşünsel işlemlerTümevarımTümdengelim KavramHipotez kurmaGözlemTeoriTest edilebilir hipotezlerGözleme dayalı genellemeler4style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility 5 Hipotez- Denence-VarsayımAraştırmada, olayla ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen, test edilebilen ilişkiBir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğu sınanmak üzere geliştirilmiş olan denemelik iddia‘Henüz denenmemiş yargı’6 HipotezAna kütle hakkında araştırma sonuna kadar geçici olarak doğru olduğunu düşündüğümüz test edilebilir yargılar veya iddalarGözlemlenebilir (araştırılabilir) bir olay, olgu veya fikri mantıklı ve bilimsel olarak açıklamaya yönelik yapılan tahminlerdir7 Hipotezlerveri toplamayı sistemleştirir, ona yön verirfikirlerin, kavramların sınanmasını sağlarkuram geliştirmeye yardım eder8 Hipotezlerin KaynaklarıSezgi YoluylaKıyas YöntemiyleGözlem Verilerine Bağlı OlarakKuramsal Bilgi ve Verilere Bağlı Olarak9 1 - 10Tümdengelim- AnalizGenel önermelerden hareket ederek özel durumlar için akıl yürüterek sonuç çıkarma 1 - 11Tümevarım-SentezTek tek yapılan gözlem ve deneylerin sistemli bir biçimde incelenmesiyle elde edilen genellemeler Hipotezlerin ÖzellikleriBelli bir istatistiki analiz yöntemiyle test edilebilir ve yanlışlanabilir olmalıÖlçülebilir olmalıBasit olmalıKuramsal bilgi ve verilere, gözlem, sezgi ve kıyas çalışmalarına dayalı olarak hazırlanmalıHipotez antiteziyle birlikte yazılmalı12 Hipotez Yazım KurallarıDeğişkenler tanımlanmalı (bileşik-bireysel)Basit ve tek cümle şeklinde yazılmalıAnakütle-örneklem ilişkisi belirtilmeliKavramsal yapıların isimlerini içermeli13 Hipotez Yazım Kuralları‘Anlamlı’ sözcüğünü yazmaktan kaçınılmalıSıfır hipotezi(aksi belirtilmedikçe)ifade edilmeliTemel ve alt hipotezler ayrımı yapılmalıTahmin içerebilir, koşullu cümle, soru cümlesi veya önerme cümlesi olarak kurgulanabilir 14 Sıfır/İstatistiksel Hipotez- H0 Anakütle parametresinin, araştırmadan önce varsayılan gerçek değeri ile tahmini değer arasında önemli bir farklılık olmadığı,görülen farklılığın şansa bağlı sebeplerden ileri geldiği şeklindeki hipotez15 Sıfır/İstatistiksel Hipotez- H0Test edilecek parametrik değeri (µ0) ifade eder. Sıfır hipotezi, bir farklılık yoktur anlamında, eşitlik ile formüle edilir ve reddedilmek maksadıyla kurulur.16 Alternatif/Çürütücü Hipotez- HASıfır hipotezine karşıt üretilen, araştırmacının amaç için kurguladığı hipotezdirAlternatif hipotez araştırmacının şüphe yönünü ifade eden hipotezdir.17 Hipotezlerin SınıflandırılmasıKuramsal hipotezlerİstatistiksel hipotezlerTek yönlü araştırma hipoteziÇift yönlü araştırma hipotezi18 Hipotezde Hata Tip I Hata Doğru olan bir sıfır hipotezin reddedilmesi (α)Tip II hata Doğru olmayan bir sıfır hipotezin kabul edilmesi (β)19 Hipotez TestleriParametrik Hipotez Testleri (nicel değişkenler) z-testi t-testiParametrik Olmayan Hipotez Testleri (nitel değişkenler)Ki-kare testi20 Hipotez Testi SüreciHipotezlerin ifade edilmesiAnlamlılık düzeyinin belirlenmesiVerilerin derlenmesiTest istatistiğinin seçilmesiİstatistiksel kararın verilmesiProbleme ilişkin kararın verilmesi21 AraştırmaParadigmadeğişimiParadigma Paradigmaya ilişkin sorunlarDüşünce okuluDüşünce okulu Düşünce okuluBilimsel devrimler22
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık Konu Dışı


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin