[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


3
Okunma
267
Cevap
4
Soru :

Ataturk ilkeleri nedir ( cevabi var ama emin degilim )

Yokk
Durum: Açık
Tarih: 10 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


1510 ay önce # Cevap : Atatürk İlkeleri, Türkiye'nin çağdaşlaşma yönünü belirleyen, Atatürk Devrimleri'ne temel teşkil eden ve Türk milliyetçiliğini esas alan fikir ve düşüncelerdir.[1]Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır.
Atatürk İlkeleri, başlangıcından beri Türk Devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim insanları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar.
Bu ilkeler, Atatürk'ün devlet anlayışına hakim olan ulus devlet, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanmaktadır.
Atatürk İlkeleri, önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir. 1937'de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasası'na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken Türk ulusuna mâl edilmiştir.
 


İçindekiler
 [gizle] 

1 Temel ilkeler

1.1 Cumhuriyetçilik

1.1.1 Kavramın gelişimi


1.2 Milliyetçilik
1.3 Halkçılık

1.3.1 Tarihçe


1.4 Laiklik
1.5 Devletçilik

1.5.1 İçeriği ve Gelişmesi


1.6 İnkılapçılık


2 Bütünleyici ilkeler

2.1 Ulusal bağımsızlık
2.2 Ulusal birlik
2.3 Çağdaşlık
2.4 Akılcılık
2.5 Ulusal Egemenlik


3 Ayrıca bakınız
4 Notlar
5 Kaynakça

1 kişi beğendi
10 ay önce bunlarda kısaları
10 ay önce veee layıklık
10 ay önce devletcilik
10 ay önce Inkilapcilik
10 ay önce Milliyetcilik
010 ay önce # Cevap : Cumhuriyetcilik
Halkcilik
Milliyetcilik
Inkilapcilik
D3vletcilik
Laiklik
0 kişi beğendi
010 ay önce # Cevap : Cumhuriyetcilik
Halkcilik
Milliyetcilik
Inkilapcilik
Devletcilik
Laiklik
0 kişi beğendi
010 ay önce # Cevap : 1- Cumhuriyetçilik
2 - Milliyetçilik
3 - Halkçılık
4 - Laiklik
5 - Devletçilik
6 - İnkilapçılık
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık (p^q`)=>q


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin