[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


3
Okunma
790
Cevap
5
Soru :

Anayasa Nedir

Anayasanın özellikleri nelerdir, geçmiş anayasalarımız nelerdir,
Bölüm: Sözlük
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
14 yıl önce # Cevap : Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirten, vatandaşların temel haklarını tespit eden yazılı belgedir.

Anayasa devletin temel kanunudur. Bu bakımdan yasa, tüzük ve yönetmeliklerden önce gelir. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Anayasa devletin temel niteliklerini tanımlar ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirtir.

Yasa ise, devletin yasama organı tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanmış, herkesin uymak zorunda olduğu yaptırıma bağlı kurallardır.

Anayasanın Özellikleri:
& Kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. 177 maddesi vardır. Yaklaşık 180 sayfadır.
& Bütün konuların özüdür. Kanunlar anayasaya uygun olarak hazırlanır.
& Millet ya da milletin seçtiği temsilciler tarafından hazırlanıp kabul edilir.
& Vatandaşların temel hak ve görevlerini belirtir.
& Devletin nasıl yönetileceğini gösterir.
 & Egemenliğin kim tarafından ve nasıl kullanılacağını açıklar.
Toplumun ihtiyaçları ve şartlar zamanla değiştiğinden dolayı anayasalarda da değişiklikler yapılabilir.
0 kişi beğendi
04 yıl önce # Cevap : 1921 ANAYASASI ( TEŞKİLAT-I ESASİYE'Sİ)
^ Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı devam ederken kabul edilen bir anayasadır.
^ Ayrıntılı olmayan kısa bir anayasa olup hak ve özgürlüklere yer vermemiştir.
^ Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM'de toplanmıştır. (Güçler birliği)
^ Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
^ Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
^ TBMM Başkanı aynı zamanda Devlet Başkanı'dır.
^ İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.
^ Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.
^ Hükümet, seçtiği vekiller tarafından yönetilir.
^ Seçimler iki yılda bir yapılır.
Hangi ilin başkent olacağına karar verilmemiştir.
0 kişi beğendi
04 yıl önce # Cevap : 1924 ANAYASASI:
 ^ Cumhuriyet döneminin ilk anayasasıdır.
 ^ 36 yıl yürürlükte kaldığı için en uzun süreli anayasamızdır.
^ 1937 yılında Atatürk ilkeleri bu anayasaya girmiştir.
^ En uzun süreli anayasadır.
^ En çok değişiklik yapılan anayasadır.
^ Kişi hak ve özgürlükler tanınır.
^ Sosyal haklara yer verilmez
^ Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
^ Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe'dir.
^ Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.
^ Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.
 ^ Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür.
^ Seçimler dört yılda bir yapılır.
Not: Devletin dini İslam'dır maddesi 1928 yılında anayasadan çıkarıldı.
0 kişi beğendi
04 yıl önce # Cevap : 1961 ANAYASASI:
^ Temel insan hak ve özgürlüklerine en fazla yer veren anayasamızdır. Bu nedenle en özgürlükçü anayasamızdır.
^ Yasama, yürütme ve yargı organları (güçleri) birbirinden tamamen ayrılmıştır. Böylece "Güçler Ayrılığı" kesinleşmiştir.
^ Devletin "sosyal devlet" özelliği öne çıkartılmıştır.
0 kişi beğendi
04 yıl önce # Cevap : 1982 ANAYASASI:
^ Bugün kullandığımız anayasamızdır.
^ 1961 Anayasası'nın getirmiş olduğu özgürlüklerde kısıtlamaya gitmiştir.
^ İnsanların demokrasi bilinci geliştikçe, toplumsal ihtiyaçlara göre günümüze kadar birçok değişiklikler yapılmıştır. 1982'de kısıtlanan hak ve özgürlüklerin kapsamı giderek genişletilmiştir.
Yasaların İnsanlar İçin Önemi:
Yasalar toplum hayatının barışını, huzurunu ve güvenliğini sağlamak için hazırlayıp uygulanır. Yasalar sayesinde herkes nasıl davranacağını, hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilir. Bu sayede belirsizlikler ortadan kalkar.
Yasalar insanların yaşamını ve sağlığını da korur. Örneğin kapalı yerlerde sigara içmeyi yasaklayan yasa, oradaki insanları sigaranın verdiği zararlardan korur.
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık Anayasalar
Çözüldü Anayasa ne demektir


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin