[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


18
Okunma
11265
Cevap
2
Soru :

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 141 142 143 cevapları

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 141 142 143 cevapları
Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
43 yıl önce # Cevap : 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 141 142 143)
A Bölümü 
1. mekanik enerji
2. potansiyel enerji
3. güç
4. besinler
5. verim
6. yenilenemez
7. harcanan enerji
8. dengeli beslenme

B Bölümü
1. D
2. B
3. C
4. E
5. A
6. D
7. B
8. D
9. C
10. E
0 kişi beğendi
53 yıl önce # Cevap : A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
"harcanan enerji, verim, güç, mekanik enerji, potansiyel enerji, besinler, yenilenemez, dengeli beslenme"
1. Cisimlerin hareketinden ya da konumundan kaynaklanan enerjiye MEKANİK ENERJİ denir.
2. Yerden yükseğe çıkarılan cisim POTANSİYEL ENERJİ kazanır.
3. Birim zamanda yapılan işe veya harcanan enerjiye GÜÇ denir.
4. Canlıların günlük aktiviteler sırasında harcadıkları enerjinin kaynağını BESİNLER oluşturur.
5. Yapılan bir işin, bu işin yapılması sırasında harcanan enerjiye oranına VERİM. adı verilir.
6. Fosil yakıt adı verilen petrol, kömür ve doğal gaz YENİLENEMEZ enerji kaynaklarıdır.
7. Sürtünmesiz bir sistemde HARCANAN ENERJİ ile çıkış enerjisi birbirine eşittir.
8. Günlük enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli olan besinlerin yeterli miktarda alınmasına DENGELİ BESLENME denir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.
1. Aşağıda bir grupta bulunan öğrenciler ve bu öğrencilerin yaptıkları aktiviteler verilmiştir.
Ali, kitap okudu.
Sevgi, sırtında okul çantası varken 20 m yürüdü.
Murat, büyük bir kaya parçasını kaldırmak için uğraştı.
Emre, yerdeki ansiklopediyi rafa kaldırdı.
Osman, otobüsle seyahat etti.
Bu aktiviteler sırasında öğrencilerden hangisi bilimsel anlamda
iş yapmıştır?
A) Ali B) Sevgi C) Murat
D) Emre E) Osman

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Enerji bir sistemden başka bir sisteme aktarılabilir.
II. Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir.
III. Evrendeki enerji miktarı kullanımdan dolayı azalır.
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
Değerlendirme Çalışmaları
4. Ünite
142

3. Bir seyyar satıcı, yatay bir yolda arabasını 120 N büyüklüğünde
kuvvetle iterek 40 m mesafedeki müşterisinin yanına gidiyor.
Satıcı bu sırada kaç joule iş yapmış olur?
A) 48 B) 480 C) 4800
D) 48 000 E) 480 000

4. Bir inşaat işçisi kütlesi 50 kg olan çimento torbasını bir inşaatın
6 m yükseklikteki ikinci katına çıkarıyor.
İşçi kaç joule iş yapmış olur? (g = 10 m/s2 alınız.)
A) 30 B) 150 C) 300
D) 450 E) 3000

5. Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde bulunan cisim, şekildeki
gibi 400 N’lık kuvvetle, yatayla 45° açı yapacak şekilde çekiliyor.
8 m
400 N
45°
Cisim kuvvet etkisinde 8 m yer değiştirdiğine göre hareket sırasında
kaç joule iş yapılmış olur? (sin 45° = cos 45° = 0,7)
A) 2240 B) 3200 C) 4800
D) 28 000 E) 48 000

6. Bir alışveriş merkezinde ağırlığı 3 000 N olan tuğla paketleri
fork-lift yardımı ile yerden 2,8 m yükseklikteki raflara kaldırılıyor.
Bir tuğla paketinin yerden rafa kaldırılması 5 saniye sürdüğüne
göre fork-liftin gücü kaç watttır?
A) 8400 B) 4260 C) 3640
D) 1680 E) 840

7. Bir arabada benzinin yakılması sırasında oluşan ısı enerjisinin
%25'i arabanın hareket etmesine harcanırken geriye kalan
%75'lik kısmı motorun ısınması, sürtünme ve egzozdan dışarı atılma
şeklinde harcanır. Bu ifade;
I. Enerji dönüşümü
II. Enerji aktarımı
III. Enerjinin yok olması
kavramlarından hangisini ya da hangilerini içermektedir?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) Yalnız III
Enerji
143

8. Kütlesi m olan K cismi yerden yüksekte, kütlesi 2 m olan L
cismi yerde durmaktadır. L cismi yukarıya doğru atılırken K cismi
aynı anda serbest bırakılıyor.
h
L
L
K
K
K ve L cisimleri şekildeki gibi h yüksekliğinde karşılaştıklarında;
I. K’nın kinetik enerjisi L’nin kinetik enerjisine eşittir.
II. K’nın potansiyel enerjisi L’nin potansiyel enerjisinin yarısına
eşittir.
III. K’nın kinetik enerjisi kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir.
Yukarıdaki yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) Yalnız III

9. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N ve P araçlarının çalışmasına ait
giriş ve çıkış enerjileri verilmiştir.
K
L
N
M
P
Araçlar
1200 980
2000 1600
1450 1100
1260 1200
1000 250
Giriş Enerjisi (J) Çıkış Enerjisi (J)
Tablodaki verilere göre en yüksek verime sahip araç hangisidir?
A) K B) L C) M D) N E) P

10. Motor gücü 115 hp olan bir otomobil 5 dakikalık seyahat
sırasında kaç joule enerji harcar? (1 hp = 746 w)
A) 33 000 B) 85 700 C) 25 737
D) 257 370 E) 25 737 000
0 kişi beğendi

Benzer Sorular

Açık Fizik 58


Hareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin