[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


30
Okunma
403
Cevap
4
Soru :

1.Dönem tanzimatcilari temsilcileri kimlerdir

Bölüm: Edebiyat
Durum: Açık
Tarih: 1 yıl önce
2 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


3010 ay önce # Cevap :  1- Ziya Paşa

2- Namık Kemal

3- İbrahim Şinasi

4- Ahmet Mithat Efendi

5- Ahmet Vefik Paşa

6- Şemsettin Sami
2 kişi beğendi
1611 ay önce # Cevap : 1- Ziya Paşa
2- Namık Kemal
3- İbrahim Şinasi
4- Ahmet Mithat Efendi
5- Ahmet Vefik Paşa
6- Şemsettin Sami
1 kişi beğendi
159 ay önce # Cevap :
Tanzimat 1. Dönem Sanatçıları

                          İbrahim Şinasi
                          (1826-1871)
 Edebiyatımızdaki bir çok şeyin ilkleridir.
 İlk gazeteyi çıkarmıştır.(Tercüman-ı Ahval)
 İlk noktalamayı kullanmıştır.
 İlk makaleyi yazmıştır.(Tercüman-ıAhval Mukaddimesi)
√ İlk tiyatroyu yazmıştır.( Şair evlenmesi)
 Batıdan ilk şiir çevirileri yaptı.
 La Fontaine’den fabl çevirileri yaptı.
 Fransız edebiyatını örnek almıştır.
 Hiç roman yazmamıştır.
 Klasizm akımının etkisinde kalmıştır.
 Düz yazılarında  yalın ,açık bir dil kullanmaya çalışmıştır.
 Şiirlerinde dil biraz daha ağırdır.
 Eserleri:
Müntehabat-ı Eş’ar (Şiirleri)
 Durub-u Emsal-i Osmaniye (Atasözleri )
Tercüme-i Manzume (Çeviri şiir)
Şair Evlenmesi (Tiyatro)
                         
                           Namık Kemal
                            (1840-1888)
 Tekirdağ’da doğmuştur.
 Vatan şairi olarak bilinir.
 Çok yönlü şairdir.Her türde hemen hemen eser vermiştir.
Siyasetle iç içedir.Bu yüzden yazdığı yazılardan dolayı sürgüne gönderildiği olmuştur.
 Eserlerin de toplumsal konular işlemiştir.
 Vatan,millet,hak,hukuk eserlerinde işlediği temel konulardır.
 Dil ve biçim açısından eski geleneğe bağlı kaldığı görülür.
 Şinasi ile tanıştıktan sonra gazete çıkarmaya başlamıştır.( Hürriyet , İbret gibi)
 Tiyatroyu bir eğlence olarak görür ama eğlenceler içinde en güzelidir der.
 İlk sahnelenen tiyatromuz olan Vatan yahut Silistre’yi yazmıştır.
 Ziya Paşa ile eski – yeni çatışmasına girmiştir.
 Romanlarında Romantizmin etkisi görülür.
 İlk edebi romanımız olan intibahı yazmıştır.(teknik bakımından zayıftır.)
 İlk tarihi romanımız Cezmi’yi yazmıştır.
 Eserleri:   

İntibah      ,Cezmi     (Roman)
Vatan Yahut Silistre    , Zavallı Çocuk
Celaleddin Harzemşah  ,Akif Bey , Gülnihal      
                                                        (Tiyatro)
Tahrib-i Harabat    , Takip   (Eleştiri)
Kanije  (Tarih)
Hürrriyet Kasidesi   , Murabba    (Şiir)
Magosa Mektupları  (Mektup)
               

                                Ziya   Paşa
                              (1825-1880)
 İstanbul’da doğmuştur.
 Devletin çeşitli kademelerinde çalışmıştır.Adana valiliği yapmıştır.
 Eserlerine ,yazdıklarına  ve yaşayışına baktığımız zaman hayatında ikilem içinde olduğunu görmekteyiz.
 Namık Kemal ile Eski – Yeni çatışması yaşamıştır.
 İlk başlarda Şiir ve İnşa adlı eserde Halk edebiyatını övmüş  daha sonra Harabat adlı eserinde Divan edebiyatını övmüştür.
 Tekib-i Bent ve Terci-i Bent’leriyle tanınır.
 Hicivleri vardır.Bazı şiirlerinde hece ölçüsü ile yazdığı Türkü vardır.Eserlerinde çoğunlukla Aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 Eserleri öğreti (Didaktik) niteliktedir. Felsefi,tasavvufi gibi konulara da değinmiştir.
 Eserleri:
Eş’arı Ziya  (Şiir)
Harabat (Antoloji)
Defter-i Amal (Anı)
Zafername (Eleştiri)
Rüya (Mülakat)
Şiir ve İnşa (Makale)
Endülüs Tarihi , Engizisyon Tarihi ,Tartuffe(Tarih)
       


                             Ahmet Mithat Efendi

                                  (1844-1912)
 Tanzimat döneminde en çok eser veren sanatçıdır.
 Çok yönlü sanatçıdır.Hemen hemen  konuda eser vermiştir.
200’ün üzerinde eseri vardır.Edebiyatımızda Yazı makinesi olarak bilinir.
 Eserlerinde halkı eğitmeyi amaçlamıştır bu yüzden teknik bakımından zayıftır.
 Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
 Eserlerinde sade,açık bir dil kullanmıştır.
 Eserlerinde romantizmin etkisi vardır.
 Bir çok gazetede çalışmıştır.(Devir,Bedir gibi )
 Edebiyatımızda ilk hikaye sayılan “Letaif-i Rivayet’i yazmıştır.
 Dekadanlar adlı eserinde Serveti Fünuncuları eleştirmiştir.
Eserlerinden bazıları:
Felatun Bey ile Rakım Efendi,Hasan Mellah ,Hüseyin Mellah, Dürdane Hanım,Jön Türk,Dünyaya İkinci Geliş,Henüz On Yedi Yaşında (Roman)
Kıssadan Hisse , Letaif-i Rivayet ,Obur (Hikaye)
Avrupa’da Bir Cevelan (Gezi yazısı)
Eyvah,Çengi (Tiyatro)
Menfa  (Anı))
                          

                            Ahmet  Vefik  Paşa 

                                (1823-1891)  
 Devletin çeşitli kademelerinde çalışmış bir devlet adamıdır.  (Sadrazamlık,valilik yamıştır.)
Milliyetçilik ve Türkçülük hareketinin en güçlü savunucularındandır.
 Sade ve yalın bir dil kullanmıştır.Halkın anlayacağı dilde yazmıştır.
Eserlerinde klasizm akımının etkisi görülür.
 Bursa valiliği yaparken Bursa’ya kendi adını koyduğu bir tiyatro salonu açtırmıştır.
 Daha çok tiyatro eserleri özellikle de Moliere’den yaptığı tiyatro çevirileriyle tanınır.
 Eserleri:
Zor Nikah , Zoraki Tabip , Kocalar Mektebi ,
Kadınlar Mektebi,Tartüf, (Moliere’den yaptığı Uyarlamalar)
Lehçe-i Osmani (Sözlük)
Şecere-i Türk,Fezleke-i Tarih-i Osmani  (Tarih)
 
                                     Şemsettin Sami
                                       (1850-1904)
 İyi bir eğitim alan Şemsettin Sami Doğu ve Batı kültürünü çok iyi bilen biridir.
 Daha çok Araştırmaları ve sözlük  çalışmalarıyla tanınır.
 Dilin sadeleştirilmesi yolunda çok çalışmıştır.
 İlk yerli romanımız olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı yazmıştır.
 Eserlerinde Romantizm akımının etkisi görülür.
 Orhun yazıtlarını(Göktürk Kitabeleri)Türkiye  Türkçesine  ilk çevirendir.
 Roman çevirileri yapmıştır.
 Eserleri:
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Roman)
Kamus-i Türki ,Kamus-i Arabi, Kamus-i Fransevi, Kamusü’l Alam  (Sözlük)
Seyyid Yahya  (Tiyatro)
Robinson Crusoe ve sefiller (Çeviri)
1 kişi beğendi
159 ay önce # Cevap :
Tanzimat Fermanının ilanından (1839) sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.
Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır: Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı)
Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.
Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.
Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.
Divan edebiyatındaki "bölüm güzelliğine" karşın "konu bütünlüğüne, güzelliğine" önem vermişlerdir.
Tanzimat birinci dönem sanatçıları (Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI VE ÖZELLİKLERİ (1860-1876)

Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.
Klasizim (Şinasi, Ahmet Vefik Paşa) romantizm (Namık Kemal, Ahmet Mithat) den etkilenmişlerdir.

Not:Sanatçılarla ilgili daha detaylı bilgilere sanatçı ismi üzerinden ulaşabilirsiniz.
BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

ŞİNASİ (1826-1871)


Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.
Asıl adı İbrahim'dir.
İlklerin yazarıdır: İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, Batılı anlamda ilk fabl, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.
Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.
İlk tiyatro eserimizi: Şair Evlenmesi'ni yazdı.
İlk makaleyi yazdı: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk özel gazetesi çıkardı: Tercüman-ı Ahval
Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı), Tercüme i Manzume (Çeviriler), Müntehabat -ı Eşar(şiirleri), Divan-ı Şinasi, Tasvir i Efkâr


NAMIK KEMAL (1840-1888)


Vatan şairimizdir.
Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.
Romantizmin etkisindedir.
Eserleri:
ilk tarihi romanımız; Cezmi
İlk edebi romanımız; İntibah
Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah
Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa'ya karşı)
İrfan Paşa'ya Mektup, Takip
Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrakı Perişan


ZİYA PAŞA (1825-1880)


İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan "Harabat"eserini yazmıştır.
Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten "Şiir ve İnşa"adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
Terkib-i bent, terci i bent'leri meşhurdur.
Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
Eserleri: Zafername, Harabat, Eş'ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent


AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)


Halk için roman geleneğini benimsemiştir.
Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.
İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :"Letaif-i Rivayet"i yazmıştır.
Romantizmden etkilenmiştir.
En üretken yazarımız odur. "Yazı makinesi" olarak da bilinir. 36'sı roman olmak üzere 200'e yakın eseri vardır.
Eserlerinden bazıları: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında...


ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850-1904 )


Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.
İlk romanımız olan: Taaşşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseri yazmıştır.
Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.
Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam'ı yazmıştır.


AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)


Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.
Bursa'da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.
Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere'den çeviriler yapmıştır.
Eserleri: İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ (1876-1895)

Bireysel konulara dönülmüştür.
Sanat, sanat içindir, görüşü benimsenmiştir.
Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.
Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar.
Gazetecilik, ilk dönemdeki toplumsal etki ve işlevini yitirir. Gazetelerdeki siyasal ve toplumsal içerikli yazılar yerini günlük sıradan olaylara bırakır. Toplumsal makalenin yerini de edebi makale alır.
Birinci dönemdeki gibi hece denenmekle birlikte aruz yine egemenliğini sürdürmüştür. Birinci dönemde de kullanılan Divan edebiyatı nazım biçimleribırakılmaya başlanmıştır.
Şiirin konusu genişletilmiş; ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşünceler tema olarak seçilmiştir. Sanatçılar, "Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir." anlayışını savunmuşlardır. Bu dönem şiiri Servet-i Fünun şiirine de esin kaynağı olmuştur.
Roman ve öykü tekniği daha da gelişir. Birinci dönem göre daha nitelikli ürünler vermeye başlamıştır. Betimlemeler ilk döneme göre daha da ölçülüdür. Realizm akımının etkisiyle gözleme önem verilmiş, olay ve kişiler daha gerçekçi anlayışla anlatılmıştır.
Nabizade Nazım naturalizmden, Recaizade Mahmut Ekrem ve Samipaşazade Sezai realizmden, Abdülhak Hamit Tarhan ise romantizmden etkilenmiştir.
Tanzimatın ikinci döneminde ürünler veren Muallim Naci Divan edebiyatının tek savunucusudur.
Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçıları: Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Muallim Naci, Direktör Ali Bey ve Ahmet Cevdet Paşa'dır.

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)


İlk realist romanımız olan: Araba Sevdası'nı yazmıştır.
Tevfik Fikret'in akıl hocasıdır.
Muallim Naci ile uzun yıllar süren "eski-yeni" kavgasında yeniyi savunmuştur.
"Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir." görüşünü benimsemiştir.
Oğlu Nijat Ekrem'in ve diğer iki çocuğununun ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.
"Her güzel şey şiirin konusudur." diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.
Muallim Naci'nin Demdeme'sine karşılık Zemzeme adlı kitabı yazmıştır.
Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat (Süreksiz Sevinç)
Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher, Tefekkür, Yadigâr-ı Şebap
Romanları: Araba Sevdası, Muhsin Bey
İnceleme: Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir. Takdir-i Elhan         


ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ( 1852-1937)


Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine" şairi azam" (büyük şair) lakabı verilmiştir.
Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-yı Aşk, Sabru Sebat, İçli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte )
Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
Makber, Ölü, Bunlar O'dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.


MUALLİM NACİ (1850-1893)


Recaizade Mahmut Ekrem'le eski- yeni kavgasında eski'yi savunmuştur.
Batılı tarzda şiirler de yazmıştır.
Dili ağırdır ;ancak başarılıdır.
Eserleri: Ateşpare, Füruzan (bkz. Füruzan kimin eseri?), Şerare (şiir) Demdeme, Muallim (eleştiri), Islahat-ı Edebiye (sözlük)


NABİZADE NAZIM (1862-1893)


İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik'i yazmıştır.
Realizm, natüralizm'in öncülerinden sayılır.
İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra'yı yazmıştır.

TANZİMAT EDEBİYATINDA ROMAN ve HİKÂYE

Bütün eserler teknik açıdan zayıftırlar.
Duygusal ve acıklı konular işlenmiştir.
Yazarlar olaylara müdahalede bulunmuştur.
Eserlerde karakter oluşturulamamıştır. Genellikle ya iyi ya da kötü özellik taşıyan tipler kullanılmıştır.
İyiler eserlerin sonunda mükâfat alırlar, kötüler de cezalarını alırlar.
Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci döneminkilere göre daha başarılı olmuştur.


Tanzimat Edebiyatında Hikâye ve Roman

TANZİMAT EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ

Bu dönemde genellikle "eski- yeni" kavgasına dayanan eleştiriler olmuştur.
Namık Kemal'in Ernest Renan'ı eleştiren Renan Müdafaanamesi bu dönemin önemli eserlerindendir.
Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki Demdeme - Zemzeme tartışması da bu dönemin önemli örneklerindendir.

TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO

Tiyatro ilk defa bu dönemde görülmeye başlanmıştır.
İlk tiyatro örneği Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
İlk dönemin sanatçıları tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir.
İkinci dönemin sanatçıları da tiyatroyu eğlence olarak görmüşler; ancak onların tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazılmışlardır.
1 kişi beğendiHareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin