[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


3
Okunma
6873
Cevap
1
Soru :

12. Sınıf Kimya MEB Yayınları Sayfa 154-158 cevapları

12. Sınıf Kimya MEB Yayınları 2. Ünite Sayfa 154-155-156-157-158 cevapları
Bölüm: Kimya
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


En İyi Cevap
23 yıl önce # Cevap : 2. Ünitenin Cevap Anahtarları
B- Çoktan Seçmeli

1 D 6 C
2 D 7 B
3 E 8 E
4 D 9 C
5 A 10 B

A- Açık Uçlu
1. CH4 (Metan) organik C3H7OH (Propil alkol) organik
NaCl (Sodyum Klorür) anorganik CH3COOH (Asetik asit) organik
H2SO4 (Sülfirik asit) anorganik CaO (Kalsiyum oksit) anorganik
Yapısında C atomu bulunan ve genellikle kovalent bağ içeren bileşikler organik, yapısında C
atomu olmayan ve genellikle iyonik bağ içeren bileşikler anorganik olur.
2. Organik bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir ve yanıcıdırlar. CO, CO2 yanıcı değildir. CaCO3,
Na2CO3 iyonik yapılı bileşiklerdir ve yanıcı olmadıklarından organik bileşik değildirler.
3. Organik maddelerin sadece canlı orgnizmalardan elde edilebileceği anlayışını ortadan kaldırmıştır.
nC 86 = 7,16 ~= 7 mol nH = 14 mol
12
14
= = 1
b. (CH2)n= 42 n.(12+2.1) = 42 n.14 = 42 n = 3 olur.
Bu durumda molekül formülü (CH2)3’ten C3H6 olur.
c. Üç karbonlu olduğundan izomeri yoktur.
C7H14 atom sayılarının en küçük tam sayı olması için sadeleştirilirse,
bileşiğin basit formülü CH2 olur.
4. a. Mol sayılarını bulalım:

b. (CH2O)n= 60 n.(12+2.1+16) = 60 n.30 = 60 n = 2 olur.
Bu durumda molekül formülü (CH2O)2’den C2H4O2 olur.
C2H4O2 atom sayılarının en küçük tam sayı olması için sadeleştirilirse,
bileşiğin basit formülü CH2O olur.
a. Mol sayılarını bulalım:
nC n= 2mol H = 4 mol 24
12
4
1
= = nO = 2 mol 32
= 16

12. SINIF KİMYA
318
7. Karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapması, dört bağ yapması ve bağ enerjisinin büyük olması
nedeniyle çok bileşik yapar.
8. Rezonansta elektronlar yer değiştirirken tautomerleşmede proton göçü vardır.
9. a. Etan sp3, eten sp2, etin de sp hibritleşmesi yapar.
b. Etanda hepsi sigma bağı, etende karbonlar arasında bir sigma bir pi bağı, karbon ve hidrojenler
arasında sigma bağı vardır. Etinde karbonlar arasında bir sigma iki pi bağı, karbon ve hidrojenler
arasında sigma bağı vardır.
Formik asitin Lewis formülü
H C
H
O
O
H C
O H
O
Formik asit (HCOOH) rezonans melezi
6.
H C

c. Etan düzgün dörtyüzlü, eten düzlem üçgen, etin doğrusaldır.
d. Merkez atom hibritleşmesi etanda sp3 olduğu için düzgün dörtyüzlü, etende sp2 olduğu için
düzlem üçgen, etinde sp olduğundan doğrusaldır.


10.
Bileşiğin Yapı Formülü IUPAC Adı Bileşiğin Zikzak
Gösterimi
Bileşikte Bulunan
Fonksiyonel Grup
C C C H
H H H
H H H
H Propan
C-H
C-C
C
O
CH3 H3C
Propanon
O O
C
C C C C
H H H
H H H O
H H 2-Bütenal
O
C H
O
C
H
H
H C
O
C O
H
H
H Metil etanoat
O
O
O
C O
OH C C OH
O O
Etandioik asit
OH
HO O
O
C OH
O
C C C C
H H
H O H
H H
H
H
2-Bütanon
O O
C
C C C C
H H
H Cl H
H H
H
H H
2-Klorobütan
Cl Cl

11. Merkez atom olan karbonun hibritleşme tipi tekli bağda sp3, ikili bağda sp2, üçlü bağda sp olur.
C2H4 bileşiğinde merkez atom karbondur. Karbon atomunun bağımsız s ve p orbitali karışarak
sp2 hibrit orbitalleri oluşur. 2 tane sp2 hibrit orbitali H’lerin s orbitali ile örtüşerek C-H bağlarını
oluştururken kalan sp2 hibrit orbitali diğer C atomunun sp2
hibriti ile bir sigma bağı yapar. Her
iki karbon atomunun hibritleşmeyen p orbitalleri arasında bağ eksenine paralel doğrultuda pi
bağları oluşur.
Etil alkol (CH3CH2OH), etil klorür (CH3CH2-Cl) bileşiklerinin suda çözünmesini bekleriz.
Bileşiğin hidrofil kısımları (-OH, Cl) polar olduğu için su gibi polar bir çözücüde çözünmeleri
kolay olur.
12.
C C H
H
H
H
H
H
C C
H H
H H
H C C H
CH2 CH3 CH CH CH3
5 4 3 2 1
ikili bağın yakın olduğu uçtan numaralanır. C sayısına denk gelen
alkan adı (pentan), ikili bağdan dolayı penten olarak okunur ve çift bağın yeri belirtilir. Bileşiğin
adı 2-penten olur.


 

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

Benzer SorularHareket Dökümü

Online Üyeler

Bugün En Çok Okunanlar
Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin